Κίνα Jiangsu Baima Supply Chain Management Co.,ltd.
product image
Jiangsu Baima Supply Chain Management Co.,ltd.
Connect with "Jiangsu Baima Supply Chain Management Co.,ltd."
Supplier wants to know more about you
Please fill in the information, we will send PDF Brochure to your email.

Please enter your email.

Please enter valid name.

Please enter your phone number.

More information facilitates better communication.

Thank You!

Your requirement has been sent to Jiangsu Baima Supply Chain Management Co.,ltd.
Your requirement has been sent successfully, we will send PDF Brochure to your E-mail, please check it in time.
Δυτικός δρόμος 990-2206 Jianghai, με σας ΧΙ, Jiangsu, Κίνα
Αρχική Σελίδα

Jiangsu Baima Supply Chain Management Co.,ltd. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προφίλ

επαφή
Στοιχεία επικοινωνίας
  • Διεύθυνση
    Δυτικός δρόμος 990-2206 Jianghai, με σας ΧΙ, Jiangsu, Κίνα
Your Name

Please enter valid name..

Your Phone Number

Please enter your phone number..

Το μήνυμά σου

Please describe your requirement..